Özet Gönderim ve Değerlendirme
ÖZET GÖNDERİM ve DEĞERLENDİRME
 
Sempozyum, yurt içi ve dışından konuyla ilgili akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır. Bunun için amaç, yöntem, muhtemel bulguları ve kullanılacak kaynaklar içeren en az 300 kelimelik bildiri önerileriyle birlikte başvuru formu ekli dosya olarak 09 Mayıs 2022 tarihine kadar zaphavzasi@hakkari.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Başvuru formu olmayan başvurular işleme alınmayacaktır. Bildiri önerileri sempozyum konularına, bilimsel araştırma yöntemlerine uygunluk ve çalışmanın özgünlüğü dikkate alınarak Düzenleme ve Bilim Kurulu Üyeleri’nce değerlendirilecektir. Kurul üyelerinin yapacağı değerlendirmeler kabul/ düzeltme/ ret biçiminde olacaktır. Kabul edilen özet bildiriler ilgililere duyurulacak ve sempozyum kesin programında yer alabilmeleri için 10 Ağustos 2022 tarihine kadar tam metnin gönderilmesi istenecektir.
Doküman İşlem
Başvuru Formu (Application Form)
İndir