Sempozyum Başvuru Koşulları
SEMPOZYUM BAŞVURU KOŞULLARI
 
 • Sempozyuma tam metin bildiriyle başvuru kabul edilecektir. Bildiri tam metni son gönderme tarihi 10 Ağustos 2022’dir.
 • Bildiri metni Yazım Kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Yazım Kurallarına uygun şekilde hazırlanmamış olan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Aynı yazarın adı en fazla iki bildiride yer alabilir. İkiden daha fazla bildiride aynı yazarın adının bulunması halinde, sadece gönderilen ilk iki bildiri değerlendirmeye alınacaktır.
 • Bildiri metniyle birlikte Yazar/İlk Yazar tarafından Başvuru Formunun doldurularak gönderilmesi gereklidir.
 • Bildiri tam metni ve Başvuru Formunun gönderileceği e-posta adresi zaphavzasi@hakkari.edu.tr  olarak ilan edilmiştir. Bildiri gönderiminden kaynaklanabilecek aksaklıklarda sorumluluk yazara/yazarlara aittir.
 • Sempozyum katılımcılarının ulaşım ve konaklama masrafları sempozyum kurulu tarafından karşılanacaktır.
 • Bildirinin daha önce bir yerde sunulmamış veya neşredilmemiş olması, yayımlanmış bir kitabın, yayımlanmamış dahi olsa bir tezin bölümü, ana başlığı veya alt başlığında işlenmemiş olması gerekmektedir.
 • Tam metinler hakemler tarafından kör okuma ile değerlendirilir. Tam metin kabul kriteri 70 puan ve üzeridir.
 • Sunulmayan bildiriler için Katılım Belgeleri verilmeyecektir.
 • Sempozyum sonrasında sunulan bildiriler Sempozyum Bildiriler Kitabı’nda yayımlanacaktır.
 • Bildirilerin sorumluluğu yazarlara aittir.