Misyon ve Vizyon

Hakkari Üniversitesi’nin misyonu, varolan şartlar içerisinde kaynağa dönüştürülebilecek tüm doğal ve kültürel zenginlikleri ile insana saygı anlayışı, farklılıkların kabulüyle fikri hürriyetlerin ifade bulduğu, bilimselliğin ve özgünlük çerçevesinde yapılan araştırmaların niceliksel olarak değer bulmaktan öteye geçtiği, sadece eğitim alanların değil, eğitim verenlerin de hür düşünceye sahip olduğu, bilimi ezberciliğe hapsolmaktan kurtarıp, özgür araştırmalar ve yaratıcı faaliyetlerle bilim zihniyetini kazanmak ve kazandırmaktır.
 
Kurum olarak vizyonumuz, düşüncelerin hür olduğu, farklılıkların kabul edilip hoşgörüldüğü, bireysel ve toplumsal bazda kendini gerçekleştirme yolunda ilerleyen, huzurlu, yaratıcı, araştırmacı bir üniversite olmaktır.