AMAÇ VE KAPSAM
 
MİNERAL ve ENERJİ  KAYNAKLARININ bulunması, çıkarılması ve işletilmesi ile ilgili konularda disiplinlerarası bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalar yapmak: yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerle, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak: yöntem ve öneriler geliştirmek ve bunları uygulamak konularında yayın, eğitim, danışmanlık gibi çalışmalar yapmaktır.