Başvuru Belgeleri

ÜNİP BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER
   
1- Lisans Diploması / Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı Gibidir Onaylı)
2- Yükseklisans Diploması / Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı Gibidir Onaylı)
3- Lisans/YükseklisansTranskriptleri (Onaylı)
4- ALES Sonuç Belgesi
5- Yabancı Dil Belgesi
6- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Onaylı)
7- 2 Adet Fotoğraf
8- Başvuru Dilekçesi (Başvuru yapılmak istenen üniversitede anabilim dalı ayrıntılı olarak belirtilmelidir.)