Genel Bilgi

Merkezin amacı, kadın sorunlarına karşı duyarlılık geliştirip, kadınların eğitim, sağlık, hukuk, siyaset ve iş yaşamındaki sorunlarına ilişkin araştırmalar yapmak ve bu araştırmalarda iş birliği ve iletişimi güçlendirmektir. Kadınların çağdaş bireyler olmasını temel alarak, kadın sorunları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemektir. Kadın sorunlarıyla ilgili ve toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılığın geliştirilmesi için uluslararası gelişmeleri izlemek ve gelişmelere ilişkin bilgilendirici panel, konferans vb. toplantılar düzenlemek ve kadın sorunları konusunda gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturmaktır.
 
Hakkâri Üniversitesi 2017 yılında, dünyada kadın sorunları alanında oluşan bu farkındalık ışığında Rektörlüğe bağlı Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezini kurmuştur.