Uluslararasılaşma Politikamız

ULUSLARARASILAŞMA POLİTİKAMIZ
 
Tüm üniversitelerin dünya ve ülke ölçeğinde rekabetçi, yenilikçi ve üretici bir yapıya kavuşmasında Uluslararasılaşma politikaları oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Üniversitemiz 2008 yılında kurulmuş fiziki alt yapısını büyük oranda tamamlamış, genç ve dinamik akademisyen kadrosuyla ve üstlenmiş olduğu misyonlar ile uluslararasılaşma yolunda önemli adımlar atmaktadır. Erasmus+ ve Mevlana değişim programlarını başarılı bir şekilde yürüten Hakkari Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi, uluslararasılaşma politikalarında kökten bir takım değişikliklere gitmiştir. 2021 Strateji Belgesinde görüleceği üzere Hakkari Üniversitesi, sadece Avrupa Birliği Program ülkeleriyle değil AB dışında Ortak Ülkelerle de birçok işbirliği gerçekleştirmiş ve bu işbirliklerini 2021 yılında ileriye taşımayı hedeflemektedir. Bu bağlamda başta, güçlü tarihsel bağlarımızın mevcut olduğu Kuzey Afrika ve Arap Ülkeleri ve köken birliğimizin merkezini oluşturan Orta Asya Ülkeleri ile uzun ve kısa süreli öğrenci ve öğretim üyesi değişimi, ortak projeler üretme, konferanslar ve seminerler düzenleme yeni politika vizyonumuzun en önemli parçalarından birini oluşturmaktadır.
 
Hakkari Üniversitesi 2021 Strateji Belgesinde öne çıkan önemli politika değişikliklerinden biri de yakın coğrafyalara yönelik çalışmalardır. Özellikle Ortadoğu ülkeleri üniversiteleri ile akademik ilişkilerimizi güçlendirmek, Hakkari Üniversitesini bu ülkelerin öğrencileri için lisans, lisansüstü ve değişim programları kapsamında çekim noktası haline getirmektir.
 
Kalite Politikamızın en önemli parçasını ise Erasmus+ oluşturmaktadır. Erasmus+ çerçevesinde değişim öğrencilerimizi artırmak, ortak projeleri çeşitlendirmek ve özellikle Avrupa’nın seçkin üniversitelerinden akademisyenleri üniversitemizde ağırlayarak bilgi ve tecrübelerini akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizle paylaşmalarını sağlamak önceliklerimizin başında gelecektir. Bu çerçevede hazırlamış olduğumuz etkin tanıtım materyallerini akademisyenlerimizle paylaşarak, Erasmus+ çerçevesinde eğitim alma ve vermeye giden personelimizin Hakkari Üniversitesi’ni Avrupa’da daha etkin tanıtması sağlanacaktır.
 

Üniversitemizin kalite çalışma alanlarından uluslararasılaşma hedefleri kapsamında planlama, uygulama, değerlendirme ve iyileştirme faaliyetlerini yürütmek üzere; Koordinatörlüğümüz bünyesinde kurulan Uluslararası Kalite Çalışma Komisyonu:

 

ULUSLARARASI KALİTE ÇALIŞMA KOMİSYONU: