Genel Bilgiler

Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü'nün çalışma alanları şunlardır:
  • Uluslararası stratejileri geliştirmek
  • Üniversitenin uluslararası faaliyetlerini yönetmek
  • Değişim programları (Erasmus+, Mevlana, Farabi) ve Uluslararası Öğrenci Kurum Koordinatörlüklerinin faaliyetleri arasında koordinasyon sağlamak
  • Üniversiteyi uluslararası platformda temsil etmek, tanıtım faaliyetleri düzenlemek ve düzenlenen faaliyetlere katılmak
  • Uluslararası platformda Üniversite adına temas kurmak ve sorumlu birime yönlendirmek
  • Uluslararası faaliyetlerle ilgili verileri toplamak, değerlendirmek, arşivlemek ve bunları duyurmak
  • Öğrencilere çeşitli seminer, oryantasyon, çalıştaylar düzenleyerek katılabilecekleri uluslararası ve ulusal değişim programları hakkında bilgi vermek
  • Yabancı uyruklu öğrencilere - vize, barınma vb.-ihtiyaç duyabilecekleri konularda yardımcı olmak