Misyon & Vizyon

Misyon
Hakkâri Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi'nin misyonu, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının eğitim ve araştırma faaliyetlerinden en etkili şekilde yararlanmalarını ve uluslararası deneyim kazanmalarını desteklemeyi, yabancı üniversitelerden gelen öğrenci ve akademik personelin entegrasyon süreçlerine yardımcı olmayı, öğrenim ve akademik süreçlerde karşılaşılan zorluklara özenle yaklaşmayı ve uluslararası program ve projelerden en üst düzeyde ve etkin bir biçimde faydalanarak hem üniversitenin hem de bölgenin gelişimine etkin bir katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
 
Vizyon
Stratejik planlamayı, etkili iletişimi, sürdürülebilir işbirliklerini teşvik ederek üniversitenin küresel bir oyuncu olarak tanınmasını ve uluslararası düzeyde önde gelen bir eğitim ve araştırma kurumu olmasını hedefleyen bir perspektife odaklanmak.