Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan personellerin maaş işlemleri için gerekli evrakları hazırlamak, başkanlığa tahsis edilen bütçeyi ihtiyaçlar doğrultusunda planlamak, taşınır malzemelerin takibi ve kayıt kontrol işlemlerini gerçekleştirmek.