Birime ulaşan evrakı incelemek, işlem yapılacak olan evraklar ile ilgili bilgi edinilecek evraklar arasından gerekenleri ayırmak, hazırlanan evrakı inceleyip imzaya sunmak, bilgisayar ortamındaki kayıtların düzenli aralıklarla yedeklenmesini sağlamak, yapılamayan ya da yapılan işler konusunda birim başkanına bilgi vermek ve bilgi işlem işleri ile ilgili mevzuat, kanun, yönetmelik, tüzük araştırması yapıp bunları yayınlayarak ilgili birimleri bilgilendirmek. Ayrıca, yazılım veya donanım alımlarında teknik şartnamenin hazırlanması ve yapılan teknik işlerin tutanaklar altına alınması da görevleri arasındadır.