Mevzuatlar

Bilişim ile ilgili Yasal Düzenlemelerin getirdiği yükümlülüklere ait kanunlar, genelgeler aşağıda listelenmiştir.
 
 
 
  • Türk Ceza Kanunu” (Kanun/Karar No: 5237.26.09.2004 tarihinde değişiklik yapılarak kabul edilen kanuna bilişim suçları ile ilgili maddeler eklenmiştir.)