Elektronik-İmza için gerekli Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) ilk başvurusu, üniversite personeli adına TUBİTAK KAMUSM (Kamu Sertifikasyon Merkezi) ‘ne Başkanlığımız tarafından yapılmakta olup, üniversite personeline E-İmza uygulamalarında ihtiyaç duyulacak kurulumlar için destek olmak, Elektronik-İmza işleyişi hakkında doğrudan, web sayfası ve e-posta yollarıyla bilgilendirme yapmak.