Misyon & Vizyon

Misyonumuz
  
Üniversitemiz akademik ve idari birimler ile öğrencilerin ihtiyaç duyacağı bilişim hizmetleri ve servislerinin karşılanmasında, mevcut ve doğacak ihtiyaçlara sorunsuz cevap veren, sürekliliği olan yazılımsal ve donanımsal çözümleri üretmek, temin etmek ve bu amaçla yeni bilişim teknolojilerini üniversitemize kazandırarak, kontrol ve koordinasyon yoluyla etkin ve verimli bir şekilde kullanımı ve devamlılığını sağlamaktır.


Vizyonumuz

Bilişim teknolojileri konusundaki gelişmeleri yakından izleyerek Üniversitemizin teknolojik alt yapısını sürekli geliştirmek, tüm birimlerin yaygın olarak faydalanmasını sağlamak, bilişim hizmetlerinin yürütülmesinde ve paydaşlarına sunumunda teknolojik alt yapısı ile hizmet kalitesi açısından Ülkemizin önde gelen, teknolojik gelişmişliği açısından tercih edilen üniversiteleri arasında olmaktır.
Üniversite birim hizmetlerini bilgisayar ağları ve veri tabanı ortamına taşıyarak bir araya getirmek, bilginin elektronik ortamda, hızlı ve doğru şekilde birimlere ulaşmasını sağlamak, hizmetlerde verimliliği ve hızı arttırarak Ülkemizin gelişen e-Devlet sürecinde Üniversitemizi bir “e-Üniversite” vizyonuna ulaştıracak çağdaş bilgi teknolojileri ile donatmış, ileri teknolojik olanaklarının sunulduğu ve çağdaşlarıyla rekabet edebilecek örnek üniversiteler arasında yer almaktır.