N.E.S. ve MİKO ların kaybı esnasında yapılması gerekenler
 
1. N.E.S. ve M.İ.K.O. ların kaybı esnasında idari ve akademik personel gerekli ücreti kendi karşılayacaktır.

2. Eğer Nitelikli Elektronik Sertifika (Kart Okuyucunun içindeki chipli kart) kaybedilir ya da çalınırsa E-İmza birimi koordinatörüne (Ubeydullah ORMAN Dahili: 1162) kayıp çalıntı talebinde bulunmalıdır. Bu esnada bankaya ödemesini yapıp dekontunu ve KAMUSM tarafından ilgilinin mail adresine gönderilen erişim parolası ile https://basvuru.kamusm.gov.tr/bs/login.go adresine giriş yaparak erişeceği formu doldurup ıslak imzalı hali ile koordinatöre teslim edecektir. Böylece N.E.S. 1 ay içerisinde ilgiliye teslim edilir.

3. Eğer Mini Kart Okuyocu (M.İ.K.O.) cihazı kaybedilir ya da çalınırsa E-İmza birimi koordinatörüne (Ubeydullah ORMAN Dahili: 1162) kayıp çalıntı talebinde bulunmalıdır. Bu esnada bankaya cihaz için gerekli ödemeyi yapıp dekontu koordinatöre teslim edilir. Böylece M.İ.K.O. 1 ay içerisinde teslim edilir.
Üniversitemiz tüm akademik ve idari personelleri, izin haklarından yararlanmak istediğinde Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden İzin Talep Evrakı düzenlemekte ve evrağı ilgili kişilere paraf ve/veya imzaya açmaktadır. Ancak personel yıllık izin bilgileri Personel Özlük Bilgi Sisteminde diğer her türlü bilgisi ile birlikte tutulup, takip edilmektedir. Bu nedenle EBYS 'de düzenlenen izin evraklarından kişi izin bilgilerinin takibinde koordinasyon sağlanamadığı gibi Personel Özlük Bilgi Sistemindeki verilerde de hata yaşanmaktadır. Bu sorunların giderilmesi için EBYS ve Personel Özlük Bilgi Sistemi entegre edilmiş, EBYS 'de izin evrağı dolduracak kişiye ait YILLIK İZİN bilgisi Personel Özlük Bilgi Sisteminden otomatik çekilmekte kullanacağı izin ve geriye kalacak izin hakkı da izin evrağı onaylandıktan sonra tekrar Personel Özlük Bilgi Sistemine otomatik işlenmektedir.
Yıllık izin dışında kullanılacak diğer izin türleri (vefat, babalık, mazeret vb.) ise ilgili mevzuat tarafından belirlenen süreler doğrultusunda kişinin önce kendisinin sorumluluğu ile kendisi ve amiri tarafından takip edilerek kullanılacaktır.Vefat, Babalık, Mazeret vb. kullanılan izin süreleri İzin Talep Evrakı ile gösterilen yıllık izin hakkından (kişinin izin türünü doğru belirlemesi şartıyla) düşürülmeyecektir.
 
İzin Talep Evrakının nasıl düzenlendiğine ait detayları içeren yardım videosu aşağıda sunulmuştur.
 
 
Akademisyenlere dağıtılan Hp ProBook 450 G5 Dizüstü bilgisayarlarda D sürücüsünü göremiyorsanız zaman kaybetmeden ve müdahale etmeden Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Teknik Destek Birimine bilgisayarınızı getirmeniz veya göndermeniz hususu bilgilerinize arz olunur 
    Üniversitemizde kullanılmakta olan Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile ilgili yetkilendirme ve rol tanımlama işlemleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı tarafından yapılmakta olup, başkanlığımız Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile ilgili sertifikabaşvurusu, sertifika program kurulumu, sertifika donanım problemleri, EBYS sistem şifre güncelleme, birim açma/kapama, EBYSkullanıcı bilgi güncelleme, evrak iş akışı değiştirme veya iptal etme gibi işlemleri gerçekleştirmektedir. Bahsi geçen işlemler Bilgi İşlemDaire Başkanlığı web sitesinde bulunan EBYS Destek Talep formunun doldurulup ıslak imza ile başkanlığımıza teslim edilmediği takdirde işlem yapılmayacaktır.