Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuruları Başlamıştır.

Yayınlama Tarihi: 08 Kasım 2018 - 10.10
2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Erasmus+ Programı Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği başvuruları başlamıştır. Hareketlilikten faydalanmak isteyen öğrencilerimizin aşağıda belirtilen hususları dikkate alarak Dış İlişkiler Ofisine (Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü) başvurularını şahsen yapmaları gerekmektedir.
 
ERASMUS TAKVİMİ
 
TARİH
 
AÇIKLAMA
12 Kasım 2018
 
29 Kasım 2018
Başvuru Başlangıcı
 
Son Başvuru Tarihi
Başvurular, Dış İlişkiler Ofisine ilgili dokümanlar (başvuru formu, transkript, nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenci belgesi) ile birlikte yapılacaktır.
30 Kasım 2018
Yabancı Dil Sınavına girecek adayların duyurulması
Sınava girmeye hak kazanan öğrencilerin listesi Erasmus+ Koordinatörlüğüne ait web sayfasından duyurulacaktır.
3 Aralık 2018
Erasmus+ Yabancı Dil Yazılı Sınavı
Sınav Saati: 14:00
Sınav Yeri: Eğitim Fakültesi Derslikleri
(Adayların sınav salonuna nüfus cüzdanları ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.)
3 Aralık 2018
Asil ve Yedek öğrencilerin duyurulması
Sözlü Sınava girmeye hak kazanan öğrencilerin listesi, Erasmus+ Koordinatörlüğüne ait web sayfasından duyurulacaktır.
7 Aralık 2018
Feragat Dilekçelerinde Son Gün
Programdan yararlanmaktan vazgeçen öğrenciler, Dış İlişkiler Ofisine müracaat ederek feragat dilekçelerini teslim edeceklerdir.
 
 
ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ:
 • Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ilâ 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir.
 • Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere, bir tam akademik yıl için 60 AKTS; iki dönemlik akademik yılda bir dönem için 30 AKTS ve üç dönemlik akademik yılda bir dönem için 20 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir.
 
ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ
 • Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir.
 • 15 Eylül 2018 tarihi Staj faaliyetinin bitmiş olması gereken son tarihtir. Davet Mektubu alırken bu tarihe dikkat edilmelidir.
 • Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.
 • Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir: - Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bk. https://europa.eu/european-union/abouteu/institutions-bodies_en )
 • Staj hareketliliğinde, staj yapılan işletmenin tatil sebebiyle kapalı olması durumunda stajın kesintiye uğraması söz konusu olabilir. İşletmenin kapalı olduğu süre için hibe ödemesi yapılacak, ancak kapalı olunan süre faaliyet süresine eklenmeyecektir. Asgarî faaliyet süresinin sağlanabilmesi için staj yapılacak işletmenin kapalı olacağı tarihlerin önceden araştırılması gerekmekte,  tatil süresi çıkartıldıktan sonra dahi asgarî sürenin sağlandığından emin olunması gerekmektedir.  Hafta sonu tatilleri, faaliyet süresinden çıkartılacak tatil süresi değildir.
 
BAŞVURU ŞARTLARI
 • Hakkâri Üniversitesi bünyesinde eğitim kademelerinin (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisanas) herhangi birinde kayıtlı tam zamanlı (örgün öğretim) öğrenci olması.
 • Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ACTS kredi yükü olması (Dönemlik 30 ACTS)
 • Ön lisans ve lisans öğrencileri için dörtlük sistemde en az 2.20/4.0 yüzlük sistemde 55 not ortalamasına sahip olmak. (Alttan başarısız ders(ler)in bulunması Erasmus+ programına başvuruya engel değildir.)
 • Öğrenim Hareketliliğine Hazırlık sınıfı öğrencileri ile 1. sınıf öğrencileri başvuramazlar.
 
KONTENJAN TABLOSU: (Öğrenim Hareketliliği)

Toplam Kontenjan Sayısı: 7
 
AKADEMİK BİRİMLER
KONTENJAN SAYISI
Eğitim Fakültesi
2
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2
MYO ve Diğer Fakülteler
2
İlahiyat Fakültesi
1
 
 
KONTENJAN TABLOSU: (Staj Hareketliliği)

Toplam Kontenjan Sayısı: 10
 
AKADEMİK BİRİMLER
KONTENJAN SAYISI
Eğitim Fakültesi
4
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2
MYO ve Diğer Fakülteler
2
İlahiyat Fakültesi
2

NOT-1: Değerlendirme sonucunda kontenjan ayrılan Fakülte/MYO’lardan başvuru olmaması, başvuran adaylardan yazılı sınav barajını yeterli sayıda adayın geçememesi veya ayrılan kontenjanların dolmaması durumunda, söz konusu kontenjanlar diğer birimlere ayrılan kontenjanlara puan sıralamasına göre dağıtılacaktır.
 
NOT-2: Daha önce hareketlilikten faydalanmayan bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, “-10 puan” azaltmanın hangi faaliyette uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. Bu durumda öğrenciden hangi faaliyette azaltma uygulanmasını tercih ettiğine yönelik bir dilekçe alınacaktır.
 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
NOT: Aday Öğrenci Başvuru Formu Dış İlişkiler Ofisimizden de temin edilebilir.
 

SEÇİM KRİTERLERİ

2018-2019 Akademik Yılı başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:
 • Akademik Not Ortalamasının %50’si hesaplanacaktır.
 • Erasmus+ Öğrenci Öğrenim/Staj Hareketliliği seçimleri esnasında gidilen kurumun/eğitim programının eğitim dilinden yabancı dil sınavına girme şartı aranacak olup bu kapsamda, öğrencilerimiz İngilizce ve Almanca dillerinde yapılacak olan sınavlardan birine girebilecektir.
 • Yabancı Dil Yazılı Sınavını geçme barajı İngilizce ve Almanca Öğretmenliği bölümü öğrencileri için 55, diğer tüm bölümler için 40’tır. Yazılı Sınav barajını geçmeyen adayların puanı değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Erasmuns+ Programı öğrenci başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şu şekildedir:
  • Akademik Not Ortalaması : %50
  • Yabancı Dil Puanı              : %50
 • Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan uygulaması yapılacaktır.
 • Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan uygulaması yapılacaktır.
 • Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) : -10 puan uygulaması yapılacaktır.
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan uygulaması yapılacaktır.
 • YDS, ÜDS, KPDS, TOEFL, YÖKDİL puanı olan öğrencilerin belge ibraz etmeleri durumunda, belgedeki puanı yabancı dil puanı olarak kabul edilecektir.
 
ÖNEMLİ NOTLAR
 • Anlaşmalı olduğumuz yurtdışı Üniversite listesine, Hakkâri Üniversitesi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne ait web sayfasından ulaşabilirsiniz. (https://www.hakkari.edu.tr/erasmus/Anasayfa).
 • Başvurabileceğiniz üniversiteler arasında yer almasına rağmen, bazı üniversitelerde bölümünüzün birebir karşılığı bulunmayabilir. Bu gibi durumlarda, karşı üniversitede alabileceğiniz derslerle ilgili bilgiyi üniversitenin internet sayfasından veya Bölüm Erasmus Koordinatörünüze danışarak araştırınız.
 • Yapılan yerleştirmeler Erasmus açısından nihai, ancak hibe açısından bir ön seçim niteliği taşımaktadır. İsteyen öğrenciler anlaşma kontenjanları kapsamında Erasmus+ Hareketliliği Programından hibesiz olarak da yararlanabilir.
 • Sonuçların ilanından itibaren 5 iş günü içerisinde feragat dilekçeleri alınacaktır. Zamanında feragat dilekçesi verilmemesi durumunda bir sonraki öğrenci seçiminde ilgili adayın nihai puanından 10 puan düşürülecektir.
 
GİDİLEN ÜLKELERE GÖRE AYLIK HİBE MİKTARLARI

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir. Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat pahalılığı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
 
Hayat
Pahalılığına Göre
Ülke Grupları
Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler
Aylık Hibe
Öğrenim
(Avro)
Aylık Hibe
Staj
(Avro)
1. ve 2. Grup Program Ülkeleri
Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,
500
600
3. Grup Program Ülkeleri
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye
300
400