E-KPSS Atamasında Yerleşen Adaylardan İstenen Belgeler

Yayınlama Tarihi: 20 Şubat 2024 - 15.37

E-KPSS ATAMASINDA YERLEŞEN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER
1-E-KPSS Atama Başvuru Formu 
(https://www.hakkari.edu.tr/personel/tr/sayfa/detay/2398/ekpss-atama-basvuru-formu)adresinden temin edilecektir.
2- E-KPSS (Yerleştirme) Sonuç Belgesi
3-  Mezuniyet belgesinin aslı (aslı gösterilmek kaydıyla noter tasdik edilmiş sureti 
kabul edilmektedir).  Yüksek  lisans yapmış olanların yüksek  lisans mezuniyet belgesi, 
ortaöğrenimi/lise öğrenimini 3 yıldan fazla okuyanların bu durumlarını gösterir diploma 
örneği veya okullarından almış oldukları resmi belge)
4- Sabıka Kaydı (Adli Sicil Raporu) (e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
5- Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin) (e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
6- Sağlık Kurulundan onaylı engel raporu gösteren belge.
7- 4 Adet Fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olacak)
8- Kamu Kurumlarında çalışan/ayrılanlar için hizmet dökümü
9- SGK Hizmet Dökümü (Varsa ayrıntılı bir şekilde)
10- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi 
(https://www.hakkari.edu.tr/personel/tr/sayfa/detay/516/kamu-gorevlileri-etik-sozlesmesi) adresinden temin 
edilecektir.
11- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

 

Not: Evrakların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına 08 Mart 2024 tarihi cuma günü mesai bitimine kadar eksiksiz şahsen teslim edilmesi, atama işlemlerinin gecikmeden yapılabilmesi için önem arz etmektedir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak olup, bu duyuru tebligat niteliğindedir. Posta ile başvurular kabul edilmeyecektir. 

Evrak hazırlama sürecinde adaylar 0 438 212 12 12 – Dahili (1220) numaralı telefondan yardım alabilirler.