Özel Kalem

   Özel Kalem Müdürlüğü, Rektörün verdiği direktifler doğrultusunda hareket etmekte, gelen yazıların ilgili yerlere ulaşmasını, Rektörlük birimi ile diğer birimler arasındaki koordinasyonu sağlamaktadır. Kurum içinden ve kurum dışından gelen görevli ve konukların randevularını düzenleyerek aksaklıkları önlemektedir. Ayrıca Rektörün katılacağı her türlü toplantının koordinasyonu da Özel Kalem Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.