Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Çağrısı

Yayınlama Tarihi: 08 Mart 2024 - 09.09
Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2024 - 18.24

2024-2025 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ

ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ÇAĞRISI

(2024 PROJE DÖNEMİ- 2024-1-TR01-KA131-HED-000197440)

 

Değerli öğrencilerimiz,

 

2024-2025 Akademik Yılı Güz Dönemi Erasmus+ Değişim Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği başvuruları, 25 Mart - 08 Nisan 2024 tarihleri arasında Ulusal Ajans Erasmus+ Başvuru Platformu Turna Portal sistemi üzerinden, E-Devlet kullanıcı bilgileri girilerek elektronik ortamda alınacaktır. Bu süreçte başvuruların tamamlanması ve gerekli bilgilerin eksiksiz olarak girilmesi önemlidir. Herhangi bir sorunla karşılaşmanız durumunda, lütfen erasmus@hakkari.edu.tr e-posta adresimiz üzerinden bizimle iletişime geçiniz.

 

1. ERASMUS+ TAKVİMİ
 

Tarih

 

Açıklama

25 Mart 2024

(Saat: 00.00)

08 Nisan 2024

(Saat: 23.59)

Başvuru Başlangıcı

 

Son Başvuru Tarihi

Başvurular, Ulusal Ajans Erasmus+ Başvuru Platformu üzerinden alınacaktır. Öğrenciler Turna Portal’a giriş yaptıktan sonra E-devlet seçeneği ile giriş yaparak online başvuru yapacaklardır.

09 Nisan 2024

Yabancı Dil Sınavına girecek adayların duyurulması

Sınava girmeye hak kazanan öğrencilerin listesi Erasmus+ Koordinatörlüğüne ait web sayfasından duyurulacaktır.

16 Nisan 2024

Erasmus+ Yabancı Dil Yazılı ve Sözlü Sınavı

Yazılı Sınav Saati: 10.00

Sözlü Sınav Saati: 14.00

Sınav Yeri: Merkezi Derslikler Binası  

17 Nisan 2024

Asil ve yedek adayların duyurulması

Erasmus+ Koordinatörlüğüne ait web sayfada duyurulacaktır.

24 Nisan 2024

İtiraz ve feragat dilekçelerinde son başvuru tarihi

Sınav veya yerleştirme sonuçlarına itirazı olan ya da programa katılmaktan vazgeçen öğrenciler, dilekçe ile Dış İlişkiler Ofisine başvuruda bulunur.

 

2. ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ

 1. Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 2 ilâ 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Öğrenim kademesi ön lisans/lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder.
 2. Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere, bir tam akademik yıl için 60 AKTS; iki dönemlik akademik yılda bir dönem için 30 AKTS ve üç dönemlik akademik yılda bir dönem için 20 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır. Başarısız olunan krediler ev sahibi kurumda tekrar edilir.

 

3. BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Hakkâri Üniversitesi bünyesinde eğitim kademelerinin (Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) herhangi birinde kayıtlı tam zamanlı öğrenci olması.
 2. Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ACTS kredi yükü olması (Dönemlik 30 ACTS). Ders yükü bulunmayan, örneğin tez dönemine geçen yüksek lisans ve doktora öğrencileri için bir akademik dönemde 30 AKTS’lik ders niteliğinde olmayan iş yükü üzerinden öğrenim anlaşması düzenlenebilir.
 1. Ön lisans ve lisans öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması.
 1. Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış 1-Ön lisanstan geçiş yapan öğrenciler için ön lisans mezuniyet notunun en az 2.20/4.00; 2-Birinci sınıf öğrencileri için lise mezuniyet notunun en az 75/100 olması.
 2. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması.
 1. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde, 2014-2020 ve/veya 2021-2027 Erasmus+ dönemlerinde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.

NOT-1: Hareketliliğe hazırlık sınıfı öğrencileri başvuramaz.

NOT-2: Alttan başarısız ders(ler)in bulunması Erasmus+ programına başvuruya engel değildir.

 

4. KONTENJAN TABLOSU

 

Toplam Kontenjan Sayısı: 5

Akademik Bölümler Kontejan Sayısı
Almanca Öğretmenliği 1
Diğer Tüm Bölümler 4


NOT-1: Her bölümden en fazla 1 (bir) öğrenci hareketlilikten yararlanabilecektir.

NOT-2: Değerlendirme sonucunda kontenjan ayrılan bölümlerden başvuru olmaması veya başvuran adaylardan yazılı sınav barajını yeterli sayıda adayın geçememesi durumunda, söz konusu kontenjanlar diğer bölümler içerisinde en yüksek puanlı adaya aktarılacaktır. Yine her bölümden bir aday seçilerek dağıtım işlemi yapılır. Her bölümden en fazla bir adayın yararlanması şartı burada da gözetilecektir.

NOT-3: Daha önce hareketlilikten faydalanmayan bir öğrencinin hem öğrenim hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, “-10 puan” azaltmanın hangi faaliyette uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. Bu durumda öğrenciden hangi faaliyette azaltma uygulanmasını tercih ettiğine yönelik bir dilekçe alınacaktır.

 

5. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

 1. Onaylı Güncel Transkript
 2. Yabancı Dil Belgesi (İsteğe Bağlı)
 3. Ek Belgeler (İlave hibe desteği veya ilave puan talebini temellendiren belgeler de sisteme PDF olarak yüklenmelidir.)

 

6. SEÇİM VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 

2024-2025 Akademik Yılı Güz Dönemi başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

 1. Akademik Not Ortalamasının %50’si ile Yabancı Dil Puanının %50’si alınarak nihai puanlar hesaplanacaktır.
 2. Gidilen kurumun/eğitim programının eğitim dilinden yabancı dil sınavına girme şartı aranacak olup bu kapsamda, öğrencilerimiz İngilizce ve/veya Almanca dillerinde yapılacak olan sınavlardan birine girebilecektir.
 3. Sınav uygulaması, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır. Yabancı Dil Yazılı Sınavını geçme barajı 50’dir. Yazılı Sınav barajını geçen adaylar Sözlü Sınava katılabileceklerdir. Sözlü Sınavını geçme barajı ise 70’tir. Yabancı Dil Sınavından toplamda 55 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılarak sıralamaya girebilecektir.

 

Seçim Ölçütleri

Öğrenci başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şu şekildedir:

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (%75 yazılı + %25 sözlü) (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan

Kendileri veya 1. derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar (6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinin akabinde Cumhurbaşkanlığı’nın 08.02.2023 tarih ve 6785 sayılı kararıyla OHAL ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile AFAD Başkanlığı’nın kararlarıyla genele etkili afet bölgesi ilan edilen Batman, Bingöl, Elazığ, Kayseri, Mardin, Niğde, Tunceli illeri ile Sivas’ın Gürün ilçesinde birinci derece yakınları veya kendileri ikamet etmekte olup da kendileri farklı illerdeki ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrencilerden birinci derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar Erasmus+ öğrenci hareketliğine yapacakları başvurularında önceliklendirilir. Aynı seçim takviminde birden fazla başvuruda bulunan öğrencilere kendi tercih edecekleri yalnızca bir başvuru için +10 uygulanır

+10 puan

Aynı proje türü kapsamında daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

NOT-1: YDS, TOEFL, YÖKDİL vb. eşdeğerliği kabul edilmiş yabancı dil sınav puanı olan öğrencilerin belge ibraz etmeleri durumunda, belgedeki puanı yabancı dil yazılı puanı olarak kabul edilecektir.

 

7. HİBE DESTEĞİ, SÜRE VE HİBE HESAPLAMALARI


Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir. Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat pahalılığı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık/günlük öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir.

Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık/günlük hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

 

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe

(Öğrenim)

1. ve 2. Grup Ülkeler Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Letonya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan 600

3. Grup Ülkeler

Bulgaristan, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Türkiye 450

 

7.1. İlave Hibe Desteği

İmkânları kısıtlı olan katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanacaktır. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, imkânları kısıtlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır.

 1. 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)
 2. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere
 3. Yetim/ölüm aylığı bağlananlar
 4. Şehit/gazi eş ve çocukları ile gazilerin kendileri
 5. Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne-babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan) Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.)
 6. Engelliler
 7. 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 01.07.1976 tarih ve 2022 sayılı Kanun kapsamında ebeveynlerinden biri veya vasisi engelli veya muhtaç aylığı alanlar
 8. Kendileri veya 1. derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar.

 

Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla, hareketlilik türüne göre aşağıdaki miktarlarda İlave Hibe Desteği sağlanır:

 

Hareketlilik Türü

İlave Hibe Desteği Miktarı

2-12 ay arası öğrenci hareketliliği

Aylık 250 €

5-14 gün arasındaki kısa dönem öğrenci hareketliliği

Gündelik hibe toplamına ilaveten 100 €

15-30 gün arasındaki kısa dönem öğrenci hareketliliği

Gündelik hibe toplamına ilaveten 150 €

 

7.2. Seyahat Desteği Hesaplamaları

Öğrencilerin seyahat masraflarına katkı sağlamak amacıyla, Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile hareketliliğin başlangıç noktası ve faaliyetin gerçekleştiği yer arasındaki km değeri tespit edilir ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanır. Mesafe bandı hesaplayıcısında çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz.

Seyahat Mesafesi

Standart Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

Yeşil Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

10 ila 99 KM arasında

28

56

100 ila 499 KM arasında

211

285

500 ila 1999 KM arasında

309

417

2000 ila 2999 KM arasında

395

535

3000 ila 3999 KM arasında

580

785

4000 ila 7999 KM arasında

1188

1188

8000 KM veya daha fazla

1735

1735

 

Genel kural olarak 500 km'nin altındaki mesafelerde katılımcıların düşük emisyonlu ulaşım araçlarıyla seyahat etmeleri beklenmektedir.

 

Yeşil seyahat; seyahatin düşük karbon salımlı toplu ulaşım araçlarının kullanılarak gerçekleştirilmesidir. Otobüs, tren, paylaşımlı otomobil kullanımı yeşil seyahat kapsamında yer alır. Yeşil seyahat desteği alınabilmesi için gidişte ve dönüşte yeşil seyahat kullanılması ve seyahatin tamamının yarısından fazlasının yeşil araçlar kullanılarak yapılması gerekmektedir.

 

Gerektiğinde, seyahat günleri için en fazla iki gün ve yeşil seyahat kullanılması durumunda en fazla altı gün olmak üzere, faaliyet öncesi ve sonrası seyahat süresi için bireysel destek hibesi verilir.

 

7.3. Süre ve Hibe Hesaplamaları

Öğrencilerin faaliyet süreleri ve hibeleri, faaliyet başlamadan önce tahminî olarak hesaplanır. Faaliyet sona erdikten sonra gerçekleşen kesin süreler ve hibeler tekrar belirlenir.

 

Faaliyete başlamadan önce yapılacak planlamada gidilecek kurumdaki akademik takvim, öğrencilerin kabul mektuplarında yer alan süreler, önceki yıllarda ilgili kurumda gerçekleşen faaliyetlerden edinilen deneyimler gibi mevcut bilgi ve belgelere göre faaliyet süresi tahminî olarak belirlenir. Kesin faaliyet süresi, katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç-bitiş tarihlerine göre hesaplanır.

 

Öğrencilerin faaliyet süreleri kısmen veya tamamen hibelendirilir veya faaliyet tamamen hibesiz “sıfır hibeli” öğrenci olarak gerçekleştirilebilir. Faaliyet süresinin kısmen hibelendirilmesi halinde, hibe verilecek süre asgari sürelerden daha az olamaz.

 

Ödemler 2 taksitte Avro cinsinden yapılır. İlk ödeme olarak, öngörülen toplam faaliyet süresine bağlı olarak hesaplanan toplam hibenin %80'i ödenir. İkinci taksit (%20), öğrenim dönemi sonunda, öğrencinin alacağı katılım belgesi ile kesin faaliyet süresi ve öğrencinin başarı ve sorumluluklarını göz önünde bulundurularak yapılır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen ve/veya başarısız olan öğrencilerin hibelerinde kesinti yapılabilecektir.

 

7.4. İçerme Desteği (Inclusion Support)

Erasmus+ Programı, imkânı kısıtlı katılımcıların programa katılımını teşvik etmektedir. İmkânı kısıtlı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, projeye/hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır. İçerme desteğine gereksinim duyan öğrencilere ilave hibe verilebilmesi için başvuru ekranında gerekli alan açılacaktır.

 

8. ÖNEMLİ NOTLAR

 1. Proje bütçesi ilan edilip bütçe miktarları kesinleştiğinde, Erasmus+ Ofisi, süre ve hibelerde sınırlama yapma hakkına sahiptir. Üniversitemizde yerleşen tüm öğrencilere hibe tahsis edilmesi, ilgili proje yılı için ayrılan hibe miktarına bağlıdır; bu nedenle her öğrencinin hibelendirilmesi garanti edilmemektedir.
 2. Kazanılan hibeler, sadece aday öğrencilerin Erasmus Ofisi tarafından belirlenen koşulları tam olarak yerine getirdiği zaman hak edilmiş kabul edilir. Bu süre zarfında adaylar, Üniversitemizle resmi bir sözleşme imzalanana kadar aday olarak kabul edilirler. Belirlenen tarihlerde katılım gereken toplantılar ve teslim edilmesi gereken belgeler gibi adayların yerine getirmesi gereken görevlerde, mücbir bir sebep olmadan sorumluluklarını yerine getirmeyen adayların hibeleri yedek adaylara aktarılabilir veya tamamen iptal edilebilir. Uluslararası Ofis tarafından duyurulan sorumlulukları yerine getirmeyen adaylar, haklarından feragat etmiş sayılır. Hibeyi kazanan asil ve yedek tüm adayların, Uluslararası Ofis tarafından düzenlenen toplantılara katılımı zorunludur.
 3. Başvuruda bulunacak öğrencilerimizin, kendi akademik Bölüm Erasmus+ Koordinatörleriyle iletişime geçerek tercih ettikleri üniversitelerin ilgili programlarındaki dersleri incelemeleri ve tercih yaparken bu bilgileri dikkate almaları zorunludur. Öğrencilerimiz, üniversitemizin anlaşmalı olduğu ve ilanda belirtilen birden fazla üniversite arasından tercih yapabilirler.
 4. Anlaşmalı olduğumuz yurtdışı üniversiteler listesine, Hakkâri Üniversitesi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğün web sayfasından ulaşabilirsiniz.
 5. Başvurabileceğiniz üniversiteler arasında yer almasına rağmen, bazı üniversitelerde bölümünüzün birebir karşılığı bulunmayabilir. Bu gibi durumlarda, karşı üniversitede alabileceğiniz derslerle ilgili bilgiyi üniversitenin internet sayfasından veya Bölüm Erasmus Koordinatörünüze danışarak araştırınız.
 6. Yapılan yerleştirmeler Erasmus açısından nihai, ancak hibe açısından bir ön seçim niteliği taşımaktadır. İsteyen öğrenciler anlaşma kontenjanları kapsamında Erasmus+ Hareketliliği Programından hibesiz olarak da yararlanabilir.
 7. Sonuçların ilanından itibaren 5 iş günü içerisinde feragat dilekçeleri alınacaktır. Zamanında feragat dilekçesi verilmemesi durumunda bir sonraki öğrenci seçiminde ilgili adayın nihai puanından 10 puan düşürülecektir.