Erasmus+ Personel Hareketliliği Çağrısı

Yayınlama Tarihi: 08 Mart 2024 - 14.39
Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2024 - 18.24

2023 PROJE DÖNEMİ (2023-1-TR01-KA131-HED-000138684) ERASMUS+ PERSONEL DERS VERME VE EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ ÇAĞRISI

 

2023 Proje Dönemi Erasmus+ Değişim Programı Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği başvuruları, 25 Mart - 08 Nisan 2024 tarihleri arasında Ulusal Ajans Erasmus+ Başvuru Platformu Turna Portal sistemi üzerinden, E-Devlet kullanıcı bilgileri girilerek elektronik ortamda alınacaktır. Bu süreçte başvuruların tamamlanması ve gerekli bilgilerin eksiksiz olarak girilmesi önemlidir. Herhangi bir sorunla karşılaşmanız durumunda, lütfen erasmus@hakkari.edu.tr e-posta adresimiz üzerinden bizimle iletişime geçiniz.

 

1. ERASMUS+ TAKVİMİ

 

Tarih

 

Açıklama

25 Mart 2024

(Saat: 00.00)

 

08 Nisan 2024

(Saat: 23.59)

Başvuru Başlangıcı

 

 

Son Başvuru Tarihi

Başvurular, Ulusal Ajans Erasmus+ Başvuru Platformu üzerinden alınacaktır. Turna Portal’a giriş yapıldıktan sonra E-devlet seçeneği ile giriş yapılarak online başvuru yapılacaktır.

09 Nisan 2024

Yabancı Dil Sınavına girecek adayların duyurulması

Sınava girecek idari personel listesi Erasmus+ Koordinatörlüğü web sayfasında duyurulacaktır.

15 Nisan 2024

Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı

Sınav Saati: 15.00

Sınav Yeri: Merkezi Derslikler Binası  

17 Nisan 2024

Asil ve yedek adayların duyurulması

Erasmus+ Koordinatörlüğü web sayfasında duyurulacaktır.

24 Nisan 2024

İtiraz ve feragat dilekçelerinde son başvuru tarihi

Dilekçe ile Erasmus+ Ofisine başvuruda bulunulur.

 

2. FAALİYETLERİN TANIMI

 

2.1. Personel Ders Verme Hareketliliği

Personel ders verme hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, Programla ilişkili ülkelerden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, Programla ilişkili ülkeler ile hareketlilikte seyahat hariç en az ardışık 2 gün; Programla ilişkili olmayan ülkeler ile hareketlilikte en az ardışık 5 gündür. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur.

 

2.2. Personel Eğitim Alma Hareketliliği

Personel eğitim alma hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmekte olan herhangi bir personelin, Programla ilişkili ülkelerden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi seyahat hariç en az 2 iş günü olarak belirlenmiştir. Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

 

3. SEÇİM VE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

 

Üniversitemizde görev yapan akademik ve idari personelin Erasmus+ Değişim Programı faaliyetlerinden biri olan Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği 2023-1-TR01-KA131-HED-000138684 sözleşme numaralı projenin başvuru ilanında aşağıdaki başvuru koşulları ve değerlendirme ölçütleri uygulanacaktır.

 

 1. Akademik personelin belgeleyerek sunmuş oldukları KPDS/ÜDS/TOEFL/YDS/IELTS/YÖKDİL puanı veya eşdeğeri kabul edilen dil sınavından 100’lük değerlendirme sistemine göre en az 55,00 puan almış olanlar değerlendirmeye alınacaktır.
 2. Prof. ve Doçent gibi unvanlarda doçentlik başvurularında yapılan yabancı dil sınavlarına ait notu gösteren belgeler geçerlidir. Bu unvanlara sahip öğretim üyeleri hiçbir şekilde belge sunmadıkları takdirde başvurularına esas puanları 55,00 olarak hesaplanacaktır.
 3. Personel Ders Verme hareketlilikleri, kurumlararası anlaşma kapsamında gerçekleştirilir. Personel Eğitim Alma hareketlilikleri için ise kurumlararası anlaşma şartı aranmaz.
 4. İdari personel için Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunca yapılacak Yabancı Dil Sınavı sonuçları esas alınacaktır. Baraj uygulaması yapılmayacaktır.
 5. Yabancı dil öğretimi ile ilgili birimlerde çalışan akademik personelden en çok 1 (bir) aday asil olarak değerlendirmeye alınacaktır.
 6. Hibe miktarının kısıtlı olması ve daha fazla sayıda personelin programdan yararlanabilmesi için personel başına 7 gün (5 gün faaliyet, 2 gün seyahat) üzerinden gündelik ödenecektir.
 7. Personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve kurumda fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekir. Kadrosu farklı bir kurumda olup da sözleşmeli olarak başka bir yükseköğretim kurumunda çalışmakta olan personel, hareketliğe, kadrosunun bulunduğu değil fiilen çalıştığı kurumda başvurur. Hizmet alımı yolu ile istihdam edilen personel ile üniversitemiz arasında sözleşme olmadığından, bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz. Yükseköğretim kurumu ile arasında iş akdi olan personel faaliyetlerden faydalanabilir.
 8. 2021 ve 2022 Proje Dönemi sözleşmeler ile seçilmiş olup henüz hareketlilik gerçekleştirmeyen asil adaylar (ders verme ve eğitim alma) için “Daha önce personel hareketliliğinden faydalanmamış personele +20 puan” uygulaması yapılmayacaktır.

 

Ders Verme Hareketliliği-Eğitim Alma Hareketliliği (Akademik Personel):

 

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Taban Puan

+20 puan

Yabancı Dil Seviyesi

Puanın %20’si

Daha önce personel hareketliliğinden faydalanmamış personele

+20 puan

Daha önce personel hareketliliğine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere

+2 puan

Erasmus+ program ülkelerinde bir yurtdışı yükseköğretim kurumuyla öğrenci ve personel hareketliliğini kapsayacak ikili anlaşma yapmış olmak ve bunu belgelendirmek (Son başvuru tarihi itibariyle sürecin tamamlanmış olması gerekmektedir.)

NOT: Sadece iki (2) anlaşma değerlendirmeye alınacaktır.

Üniversitemizde 2024-2025 akademik yılında aktif olması beklenen bölümlerde ikili anlaşma:

Diğer bölümlerde ikili anlaşma:

 

 

 

+4 puan

+2 puan

Daha önce personel hareketliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan personele (son başvuru tarihi itibariyle kabul mektubu vb. belgelerin temini ile sürecin tamamlanmış olması gerekmektedir.)

+2 puan

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı tarafından hazırlanan 2021-2025 Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi kapsamında Yapay Zeka ile ilgili faaliyetler gerçekleştirmeyi planlayan personele (son başvuru tarihi itibariyle kabul mektubu vb. belgelerin temini ile sürecin tamamlanmış olması gerekmektedir.)

+2 puan

Eğitim Alma Faaliyetinde dijital becerilerin geliştirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirmeyi planlamak. (Son başvuru tarihi itibariyle sürecin tamamlanmış olması gerekmektedir)

+2 puan

Kendileri veya 1. Derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alan personele

+2 puan

Engelli personele

+2 puan

Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personele

+2 puan

Erasmus+ Birim/Bölüm Koordinatörü personele

+2 puan

Vatandaşı olunan ülkeye hareketlilik

-2 puan

Unvan Puanlaması:

Öğr. Gör/Arş. Gör.

Dr. Öğr. Üyesi

Doç.

Prof.

 

+2 puan

+4 puan

+6 puan

+8 puan

Hizmet Yılı (Hakkari Üniversitesi)

0-2 yıl:

3-5 yıl:

6-10 yıl:

11 ve üstü yıl:

 

+2 puan

+4 puan

+6 puan

+8 puan

 

Eğitim Alma Hareketliliği (İdari Personel):

 

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Taban Puan

+20 puan

Yabancı Dil Seviyesi

Puanın %20’si

Daha önce eğitim alma hareketliliğinden faydalanmamış personele

+20 puan

Daha önce personel hareketliliğine dâhil olmayan akademik/idari birim

+1 puan

Erasmus+ program ülkelerinde bir yurtdışı yükseköğretim kurumuyla öğrenci ve personel hareketliliğini kapsayacak ikili anlaşma yapmış olmak ve bunu belgelendirmek (Son başvuru tarihi itibariyle sürecin tamamlanmış olması gerekmektedir.)

NOT: Sadece iki (2) anlaşma değerlendirmeye alınacaktır.

Üniversitemizde 2022/2023 akademik yılında aktif olması beklenen bölümlerde ikili anlaşma:

Diğer bölümlerde ikili anlaşma:

 

 

 

+4 puan

+2 puan

Daha önce personel hareketliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan personele (son başvuru tarihi itibariyle kabul mektubu vb. belgelerin temini ile sürecin tamamlanmış olması gerekmektedir.)

+2 puan

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı tarafından hazırlanan 2021-2025 Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi kapsamında Yapay Zeka ile ilgili faaliyetler gerçekleştirmeyi planlayan personele (son başvuru tarihi itibariyle kabul mektubu vb. belgelerin temini ile sürecin tamamlanmış olması gerekmektedir.)

+2 puan

Eğitim Alma Faaliyetinde dijital becerilerin geliştirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirmeyi planlamak. (Son başvuru tarihi itibariyle sürecin tamamlanmış olması gerekmektedir)

+2 puan

Kendileri veya 1. Derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alan personele

+2 puan

Engelli personele

+2 puan

Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personele

+2 puan

Eğitim Durumu:

Ön lisans derecesine sahip olmak:

Lisans derecesine sahip olmak:

Yüksek Lisans veya Doktora derecesine sahip olmak:

 

+1 puan

+2 puan

+3 puan

Unvan Puanlaması:

Memur ve diğer unvanlar

Fakülte Sekreteri/Yüksekokul Sekreteri/Şube Müdürü

Genel Sekreter Yrd./Daire Başkanı

Genel Sekreter

 

+2 puan

+4 puan

+6 puan

+8 puan

Hizmet Yılı (Hakkari Üniversitesi)

0-2 yıl:

3-5 yıl:

6-10 yıl:

11 ve üstü yıl:

 

+2 puan

+4 puan

+6 puan

+8 puan

 

4. KONTENJAN TABLOSU:

 

Ders Verme Hareketliliği (Prof./Doç./Dr. Öğr. Üyesi/Öğr. Gör.)

Eğitim Alma Hareketliliği-İdari Personel

Eğitim Alma Hareketliliği-Akademik Personel (Arş. Gör./ Öğr. Gör. (Dersi Yükü Olmayan-Uygulamalı Birimler))

2 (Asil)

1 (Asil)

1 (Asil)

2 (Yedek)

1 (Yedek)

1 (Yedek)

 

Değerlendirme, yukarıda belirtilen kriterlere göre puanların toplanması ile yapılacaktır. Sıralama en yüksek puan alan adaydan en düşük puan alan adaya doğru asil ve yedek adaylar belirlenerek yapılacaktır.

Puan eşitliği durumunda sırasıyla uygulanacak ölçütler;

1- Daha önce Erasmus+ Programından faydalanmamış personel

2- Dil Puanı fazla olan personel

3- Hizmet yılı fazla olan personel (Hakkari Üniversitesi)

 

NOT: Asil adayların en geç 17 Mayıs 2024 tarihine kadar davet mektubu alıp gerekli tüm evrakları Erasmus+ Koordinatörlüğüne sunması gerekmektedir. Bu tarihe kadar söz konusu süreçleri tamamlamayan adayların hakkı yedek adaylara geçecektir. Asil ve yedek adayların hareketliliği tamamlayacağı en son tarih 31 Temmuz 2024’tür.

 

5. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

 1. Davet Mektubu
 2. Yabancı Dil Belgesi (Akademik personel için zorunlu)
 3. Hizmet Belgesi (Hitap Hizmet Dökümü)
 4. Kurumlararası Anlaşma Formu
 5. Engelli ve Gazi Personel ile Şehit Yakını Personel için Kanıtlayıcı Belge

 

6. HİBE DESTEĞİ

 

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir.

 

Ülke Grupları

Misafir Olunacak Ülke 

Günlük Hibe (Avro)

1. Grup Ülkeler

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, 14. Bölge Ülkeleri

162

2. Grup Ülkeler

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan, 13. Bölge Ülkeleri

144

3. Grup Ülkeler

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

126

Diğer Ülkeler

1-12. Bölge Ülkeleri

180

 

6.1. Hibe Hesaplamaları

Personelin faaliyet süreleri ve hibeleri, faaliyet başlamadan önce tahminî olarak hesaplanır. Faaliyet sona erdikten sonra gerçekleşen kesin süreler ve hibeler tekrar hesaplanır. Personelin faaliyet süreleri kısmen veya tamamen hibelendirilir veya faaliyet tamamen hibesiz yani “sıfır hibeli” olarak gerçekleştirilebilir. Faaliyet süresinin kısmen hibelendirilmesi halinde, hibe verilecek süre personel hareketliliği için 2 günden kısa olamaz. (İşletmelerden davet edilen personel için 1 günden kısa olamaz).

 

6.2. Seyahat Gideri Hesaplamaları

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesaplanır. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

 

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilir ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

 

Seyahat Mesafesi

Standart Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

Yeşil Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

10 ila 99 KM arasında

23

-

100 ila 499 KM arasında

180

210

500 ila 1999 KM arasında

275

320

2000 ila 2999 KM arasında

360

410

3000 ila 3999 KM arasında

530

610

4000 ila 7999 KM arasında

820

-

8000 KM veya daha fazla

1.500

-

 

Yeşil seyahat; seyahatin düşük karbon salımlı toplu ulaşım araçlarının kullanılarak gerçekleştirilmesidir. Otobüs, tren, paylaşımlı otomobil kullanımı yeşil seyahat kapsamında yer alır. Yeşil seyahat desteği alınabilmesi için gidişte ve dönüşte yeşil seyahat kullanılması ve seyahatin tamamının yarısından fazlasının yeşil araçlar kullanılarak yapılması gerekmektedir.

 

Genel kural olarak 500 km'nin altındaki mesafelerde katılımcıların düşük emisyonlu ulaşım araçlarıyla seyahat etmeleri beklenmektedir

 

Yukarıdaki tabloda yer alan mesafe bantlarına göre tahsis edilen seyahat hibesinin, toplam seyahat masraflarının en az %70’ini karşılamadığını kanıtlayan katılımcılar, belgelendirmek kaydıyla istisnai seyahat masrafı talep edebilirler. Bu kapsamda alınabilecek hibe toplam seyahat masraflarının %80’ini geçemez. Ancak bu durumda mesafe bandına göre ayrıca seyahat hibesi ödenmez. Yararlanıcı, katılımcının istisnai seyahat masrafları harcamalarını hibe sözleşmesindeki bütçe aktarım hükümleri uyarınca ilgili kaynağa aktarım yapmak suretiyle karşılar.

 

6.3. Hibesiz (“0” Hibeli) Personel Olma Durumu

Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmek için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir. Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması, personelin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir.

 

6.4. İçerme Desteği (Inclusion Support)

Erasmus+ Programı, imkânı kısıtlı katılımcıların programa katılımını teşvik etmektedir. İmkânı kısıtlı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, projeye/hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır. İçerme desteğine gereksinim duyan personele ilave hibe verilebilmesi için başvuru ekranında gerekli alan açılacaktır.

 

6.5. Personele Yapılacak Ödeme

Yararlanıcılara faaliyet dönemi başlamadan veya yurt dışına çıkmadan önce ödeme yapılır. Hibe ödemeleri AB ile Türkiye arasında Erasmus+ programının yürütülmesine ilişkin olarak imzalanan anlaşmalarda yer alan vergi istisna hükümleri dikkate alınarak Avro olarak yapılır. Faaliyetin gerçekleşmediği durumlarda yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. Ödeme yapılmışsa iade alınır.