e-Fatura

Yayınlama Tarihi: 27 Haziran 2024 - 09.27
Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2024 - 09.35

Üniversitemiz, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesi (BKMYBS) kapsamında e-Fatura uygulamasına dâhil edildiğinden, firmalardan olası mal / hizmet alımlarımıza istinaden Üniversitemiz harcama birimleri adına düzenlenecek faturaların 01.06.2023 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenlenmesi, e-Fatura senaryosunun “KAMU” olarak seçilmesi, e-Fatura düzenleme aşamasında birinci VKN alanına Üniversitemizin mükellefiyete tabi olduğu muhasebe birimi olarak Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü'nün Hakkari V.D. 4550332218 Vergi Kimlik Numarasının, ödemeyi yapacak VKN alanına ise hizmetten faydalanan (mal ve hizmet satın alan) ve ödeme işlemlerini gerçekleştirecek olan harcama birimi olarak fatura düzenlemenizden önce tarafınıza ayrıca bildirilecek olan ikinci Vergi Kimlik Numarasının girilmesi, e-Faturaların sistem tarafından otomatik olarak ilgili harcama birimlerine yönlendirilebilmesi için Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’na e-fatura düzenleyecek olan firmalar, kullandıkları e-fatura programında gerekli güncellemeleri aşağıdaki teknik kılavuzda gösterildiği şekilde “özel entegratör”lerine yaptırmaları gerekmektedir.

 

Birinci alana yazılabilecek VKN numarası (Muhasebe Birimi)

4550332218 Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü

 

İkinci alana yazılabilecek VKN numarası (Harcama Birimi)

4550333686 Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

 

Bazı firmaların her iki VKN alanına (Ödemeyi Yapacak VKN alanına da) 4550332218 veya 4550333774 vergi kimlik numarasını girdikleri görülmektedir. Ödemeyi Yapacak VKN alanına (ikinci VKN alanına) yazılan vergi numaralarının yerine ilgili harcama biriminin vergi kimlik numarasının girilmesi gerekmektedir.

 

Kullandıkları e-fatura programı ara yüzünde Ödemeyi Yapacak VKN alanını göremeyen firmaların, aşağıdaki GİB duyurusuna ve Teknik Kılavuza uygun olarak muhasebe programlarını güncellemeleri gerekmektedir.


İlgili Dokümanlar
Dosya Adı İşlem
Kamu e-Fatura Teknik Kılavuzu Önizle
İndir
Kamu Kurumlarına Düzenlenen e-Faturalar Hakkında Duyuru Önizle
İndir