Genel Bilgi

Hakkari Üniversitesi Rektörlük Türk Dili Bölüm Başkanlığı,  Üniversitemize bağlı Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Fakültelerde okutulan, zorunlu TÜRK DİLİ derslerini yürütmek üzere YÖK kanuna uygun olarak kurulmuştur. 

Türk Dili Bölüm Başkanlığı, Üniversitemize bağlı Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Fakültelerde, Türk Dili derslerini verecek öğretim elemanlarının görev dağılımını yapmakla yükümlüdür.
Bölüm başkanlığımız, bu temel görevlerinin dışında kendi alanına giren konularda panel, konferans, seminer vb. etkinliklerde bulunmak ve öğrenciler arasında çeşitli yarışmalar veya etkinlikler düzenlemek gibi bilimsel, kültürel ve sosyal görevleri de üstlenmiştir.