Ders İçerikleri

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ
TRD 103 TÜRK DİLİ - I 
(GÜZ DÖNEMİ)

 
1. HAFTA Türk dili dersinin içeriği ve dersle ilgili kaynakların tanıtılması.
2. HAFTA Dilin tanımı, özellikleri, dil-kültür ilişkisi ve dilin kültür taşıyıcılık özelliği. Konuşma ve yazı dili.
3. HAFTA Yeryüzündeki diller, dil aileleri ve Türkçenin bu diller arasındaki yeri ve özelliği. Türk dilinin bugüne kadar ki tarihi gelişimi ve Türklerin kullandığı alfabeler. Dönem araştırma konusu. Türk dili, Türk edebiyatı ve Türk kültürü ile ilgili bir eserin okunarak incelenmesi.
4. HAFTA Atatürk'ün dil hakkındaki görüşleri. Güneş-Dil Teorisi ve Atatürk'ün Türkçe hakkındaki düşünceleri.
5. HAFTA Yazım kuralları. Bazı ek ve edatların yazılışı. Özel adların, sayıların, alıntı kelimelerin yazılışı. Büyük ve küçük harflerin kullanıldığı yerler.
6. HAFTA Yazım kuralları. Noktalama işaretleri, noktalama işaretlerinin bir dil için önemi. Bu işaretlerin örnek cümleler üzerinde uygulanması.
7. HAFTA Anlamları yönünden sözcükler. Sözcüklerde anlam özellikleri. Sözcüklerde anlam ilişkileri, anlam değişmeleri. Somutlaştırma.
8. HAFTA Cümlenin anlamı ve yorumu. Haber cümleleri, soru cümleleri ve ünlem cümleleri.
9. HAFTA Sınav haftası
10. HAFTA Paragraf. Paragrafta temel düşünce, paragraf çeşitleri, paragrafın içeriği, paragrafta yardımcı fikirler.
11. HAFTA Resmi yazışmalar. Dilekçe, tutanak, rapor, iş mektubu, bildiri. Bu türlerle ilgili uygulama çalışması.
12. HAFTA Cümlenin öğeleri. Düzgün bir cümle kurmada cümle öğelerinin doğru şekilde kullanılması.
13. HAFTA Anlatım bozuklukları. Sözcük düzeyinde anlatım bozuklukları. Örnek metinler üzerinde uygulama çalışması.
14. HAFTA Cümle düzeyinde anlatım bozuklukları. Çeşitli basın ve yayın organlarından derlenmiş cümle düzeyinde anlatım bozukluklarına örnekler.
 
 
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ
TRD 104 TÜRK DİLİ - II 
(BAHAR DÖNEMİ)

 
1. HAFTA Yazılı anlatım türleri: Makale. Makale ile ilgili genel bilgiler. Bir makalenin nasıl hazırlanıp yazılacağının açıklanması. Çeşitli makale örneklerinin okunması. "Dil bilincinin gelişmesi, dil kirliliği ve Atatürk'ün Dil Anlayışı" konulu makale hazırlanması.
2. HAFTA Yazılı anlatım türleri: Deneme, eleştiri, fıkra ve röportaj. Bu türlerin özellikleri ve örnek parçaların incelenmesi.
3. HAFTA Olay yazıları: Hikaye. Türk edebiyatından hikaye örnekleri.
4. HAFTA Olay yazıları: Roman. Romanın tanımı, konusu, unsurları ve çeşitleri. Türk ve dünya edebiyatından roman örnekleri.
5. HAFTA Duygu yazıları: Şiir. Türk edebiyatında tanınmış bazı şairlerin şiirlerin örneklerin okunması ve şiir okuma ve dinleme zevkinin kazandırılması.
6. HAFTA Günlük hayatla ilgili yazılı anlatım türleri: Gezi, hatırat ve günlük. Bu türlerle ilgili örnek parçaların okunarak incelenmesi.
7. HAFTA Yazılı anlatım türlerinden mektup. Mektubun günlük hayatla ilgisi. Elektronik posta yoluyla yapılan yazışmalarda bu türün nasıl yapılacağı. Türk edebiyatın örnek mektupların okunması.
8. HAFTA Sözlü anlatım türleri: Konferans, sempozyum, kongre ve mülakat. Gençlik sorunları, sevgi ve hoşgörünün önemi vb. konularda bir konferans örneğinin hazırlanması.
9. HAFTA Sınav haftası
10. HAFTA Tartışmaya dayalı anlatım türleri: Panel, forum, açık oturum. Çağdaşlaşma ve laiklik, demokrasi ve cumhuriyet vb konularda bir açık oturumun yapılması.
11. HAFTA Bilimsel araştırma yöntemleri. Konunun seçilmesi ve sınırlandırılması. Bir plan örneği hazırlanarak buna göre bir kaynak taranmasının yapılması.
12. HAFTA Araştırma sonuçlarının yazıya geçirilmesi. Kaynak gösterme ve dipnot yazma.
13. HAFTA Dil ve kültür hakkında süreli yayın, kitap ve ansiklopedilerin tanıtılması.
14. HAFTA Kütüphanelerden yararlanma. Kütüphanelerin toplumsal hayatta işlevi ve önemi. Elektronik ortamda bilgiye ulaşma.