Misyon & Vizyon

Misyon
     Misyonumuz, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yerini ve önemini anlatmak, öğrencilerimize dil ve kültür konusunda gerekli bilgileri vermek, öğrencileri yazılı ve sözlü iletişimde başarılı hale getirmek, dilin genel işleyişini kavratarak yabancı dilleri öğrenmelerini kolaylaştırmak, iş hayatında gerekli olan dilekçe, rapor, tutanak, bilimsel çalışma yöntemleri gibi konularda gerekli bilgileri aktarmak ve düşünen ve düşüncelerini ifade edebilen bireyler yetiştirmektir.
 

 
 
Vizyon
     Üniversitemize bağlı fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören öğrencilerin ilk yıldan itibaren Türk dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gerektiği gibi kavramalarını sağlamak; bağımsızlığın en önemli göstergelerinden biri olan dilimizin tarihi gelişimini de dikkate alarak tekrar asıl gücüne kavuşmasını sağlamak; Türkçe’yi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; Türk edebiyatının seçkin yapıtlarıyla öğrencilerin eleştirel, sorgulayıcı, araştırıcı, yapıcı ve yaratıcı düşünce ve anlatımlarını geliştirmek; öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dil oluşumunu sağlamak.