Amaç

Öğrencilere dil bilinci kazandırmak, öğrencilerin dili etkili ve doğru kullanabilmelerini sağlamak;
Türk dilinin özellikleri ve işleyişi hakkında bilgi vererek dilin estetik bir yapı olduğunu benimsetmek;
Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve öğrencinin okuduğu bir metni doğru algılamasının kurallarını öğretmek;
Öğrenciye bilimsel, eleştirel, yaratıcı ve yorumlayıcı düşünme alışkanlığı kazandırmak.