Derleme Makalesi

Derleme makaleleri Sağlık Bilimleri alanında belli bir konuda güncel literatür bilgileri doğrultusunda ve gereksinime yönelik konularda, ulusal ve uluslararası literatür kullanılarak konu ile ilgili tartışmaların ve yazar/yazarların görüşlerinin ortaya konduğu çalışmalardır. Derlemeler Özet, Giriş ve Sonuç ve Öneriler ile Kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır. İngilizce Derlemeler Abstract, Introduction, Conclusion and Recommendations ve References bölümlerinden oluşmalıdır. Bu bölümlerde yer alan alt başlıklar yazarın(ların) inisiyatifine bırakılmıştır. Derlemenin giriş bölümünde makalenin amacı ve dayandığı bilimsel düşünceler açıkça ifade edilmelidir. Ele alınan konunun hemşirelik ile ilişkisine yer verilmelidir. Metin içinde yer alan alt başlıklar makalenin amacını ve kapsamını en iyi yansıtacak şekilde düzenlenmelidir. Sonuç bölümünde ise verilen bilgilerin bir özeti sunulmalıdır.