Etik İlkeler - Yayın Politikası

Yayın Politikası

Eastern Journal of Health Science - Doğu Sağlık Bilimleri Dergisi’ne açık erişimli ve tam metin kayıt edilebilir şekilde, internet aracılığıyla dergi web adresi üzerinden ücretsiz olarak ulaşılmaktadır.

 

Açık Erişim Politikası

Eastern Journal of Health Science - Doğu Sağlık Bilimleri Dergisi, açık erişimli bilimsel bir dergidir. Dergideki makalelere ve derginin arşivine derginin web adresi üzerinden ücretsiz olarak erişilebilir.

 

Ücret Politikası

 Makalenin değerlendirme ve yayın sürecinin hiçbir aşamasında yazar(lar)dan ücret talep edilmemektedir. Yazarlara makaleleri için telif ücreti ödenmemektedir.

 

Genel İlkeler

Eastern Journal of Health Science - Doğu Sağlık Bilimleri Dergisi’nde yayımlanmak üzere gönderilen makalelerde değerlendirme süreci çift-körleme ile hakemler ve yazarların kimlik bilgileri gizli tutularak sürdürülmektedir. Süreç tamamlandıktan sonra yazının kabul edilip edilmediği sorumlu yazara bildirilir.


Değerlendirme Süreci

Makalelerin değerlendirilmesi internet üzerinden makale gönderim sistemine başvuru süreciyle başlar. Yazar(lar), araştırmanın başlığı, araştırmacılara ait bilgiler ve araştırmayla ilgili önceki akademik geçmiş bilgisini içeren bir Başlık Sayfası dosyasını, makalenin daha önce herhangi bir yerde yayınlanmadığını belirten Kapak Yazısını, Türkçe ve İngilizce başlık ve özetlerin yer aldığı yazar ve kurum bilgilerinin gizli tutulduğu bir Ana Metin dosyasını, orijinal araştırmalar için Etik Kurul Onay Formu’nu ve Telif Hakkı Devir Formu’nu sisteme yükler. Yazarın(ların) başvuru koşullarının uygun şekilde yerine getirildiğini teyit ettikleri Son Kontrol Listesinin sisteme yüklenmesi ile başvuru süreci tamamlanır.

 

Yayın Etiği ve Bilimsel Sorumluluk

Eastern Journal of Health Science - Doğu Sağlık Bilimleri Dergisi, yayın etiğinde en yüksek standartlara bağlı olup, Committee on Publication Ethics (COPE) ve International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) tarafından geliştirilen ilkeleri benimser; konuyla ilgili aşağıdaki kılavuzların izlenmesini tavsiye eder (http://www.icmje.org/recommendations,https://publicationethics.org/resources/guidelines).

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler özgün, yayımlanmamış ve aynı anda farklı bir dergiye değerlendirmek amacı ile gönderilmemiş olmalıdır. Etik standartlara uygun olmayan tüm makaleler yayımdan çıkarılır.

 

İntihal

Dergiye gönderilen tüm makalelerin, değerlendirme sürecine alınmadan önce yazar tarafından iThenticate veya Turnitin programından geçirilerek alınan benzerlik raporunu diğer dosyalar ile birlikte sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Benzerlik oranı %20 'den fazla olan makaleler intihal olarak kabul edilir ve reddedilir.
Eastern Journal of Health Science - Doğu Sağlık Bilimleri Dergisi, 1975 Helsinki Deklarasyonu'nun 2013 yılında revize edilen İnsan Deneyleri Komitesi'nin etik standartlarına uymayı ilke edinmiştir. Bu doğrultuda dergide yayımlanmak üzere gönderilen özgün araştırma makalelerinin etik kurul onay yazılarının sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

 

Sorumluluk Reddi

Dergide yayımlanan makalelerdeki bilgi, fikir ve görüşler Hakkari Üniversitesinin, editörlerin, yayın kurulunun ve/veya yayıncının görüşlerini değil, yazar(lar)ın görüşlerini yansıtır. Bu nedenle editörler, yayın kurulu ve yayıncı bu tür materyaller için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir.

 

Makale Geri Çekme

Dergiye gönderilmiş olan bir makalenin geri çekilmesi aşamasında yazar(lar)a ve yayın kuruluna düşen bazı görev ve sorumluluklar aşağıdaki gibidir:

 

Yazarlar

Değerlendirme aşamasındaki çalışmasını geri çekme talebinde bulunmak isteyen yazar(lar), makale geri çekme talebini Geri Çekme Formu'nu doldurarak her bir yazarın ıslak imzası ile imzalanmış ve taratılmış halini derginin web adresi üzerinden e-posta yoluyla yayın kuruluna iletmekle yükümlüdür. Yayın Kurulu geri çekme bildirimini inceleyerek en geç bir hafta (7 gün) içerisinde yazara dönüş sağlar. Yayın kurulu tarafından telif hakları Eastern Journal of Health Science - Doğu Sağlık Bilimleri Dergisi gönderim aşamasında devredilmiş çalışmaların geri çekme talebi onaylanmadıkça yazarlar çalışmasını başka bir dergiye değerlendirme için gönderemezler.

 

Editörler

Eastern Journal of Health Science - Doğu Sağlık Bilimleri Dergisi yayım kurulu; yayınlanmış, erken görünümdeki veya değerlendirme aşamasındaki bir çalışmaya ilişkin telif hakkı ve intihal şüphesi oluşması durumunda çalışmayı ilişkin bir soruşturma başlatır ve soruşturma sonucunda değerlendirme aşamasındaki çalışmada telif hakkı ve intihal yapıldığını tespit etmesi durumunda çalışmayı değerlendirmeden geri çeker ve tespit edilen durumları detaylı bir şekilde kaynak göstererek yazarlara iade eder. 

Yayım kurulu, yayımlanmış veya erken görünümdeki bir çalışmada telif hakkı ihlali ve intihal yapıldığını tespit etmesi durumunda, en geç 15 gün içerisinde aşağıdaki geri çekme ve bildiri işlemlerini gerçekleştirir.

 

Etik ihlali tespit edilen çalışmanın;

1. Elektronik gösterimdeki başlığının başına “Geri Çekildi” ifadesi eklenir.

2. Elektronik gösterimdeki Özet ve Tam Metin içerikleri yerine çalışmanın geri çekilme gerekçeleri, detaylı kanıt kaynakları varsa yazar(lar)ın bağlı olduğu kurum ve kuruluşların konu hakkındaki bildirimleri ile birlikte yayınlanır.

3. Dergi web sitesinin ana sayfasından geri çekme bildirimi ilan edilir.

4. Geri çekme tarihinden itibaren ilk yayınlanacak sayının elektronik ve basılı kopyasının içindekiler listesine “Geri Çekildi: Çalışma Başlığı” şeklinde eklenir, birinci sayfasından başlamak koşuluyla geri çekme nedenleri ve buna kaynak gösterilen orijinal alıntıları kamuoyu ve araştırmacılarla paylaşılır.

5. Yazar(lar)ın bağlı olduğu kuruluş(lar)a geri çekme bildirimleri iletilir.

6. Bu geri çekme bildirimleri Derginin dizinlendiği kurum ve kuruluşlar ile Milli Kütüphane Başkanlığı'na dizin sistemleri ve kataloglara kaydedilmesi için iletilir.

 

Ayrıca yayım kurulu etik ihlalde bulunulan çalışma yazar(lar)ının daha önce yayınlanmış çalışmalarının yayım evlerine veya yayım kurullarına, yayımlanan çalışmaların geçerlik ve güvenilirliğini güvence altına almalarını veya geri çekmelerini önerebilir.